| 08 اسفند 1399
 تشریح مراحل تصویب طرح های جامع اراک و محلات

  تشریح مراحل تصویب طرح های جامع اراک و محلات

مدیرکل راه وشهر سازی استان مرکزی گفت با تلاش های صورت پذیرفته توسط همکاران این اداره کل طرح های جامع شهرهای اراک و محلات توسط دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران به استان ابلاغ شد.
چهارشنبه، 15 بهمن 1399 | امتیاز: Article Rating

 به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رسانی اداره کل راه وشهر سازی استان مرکزی،احمد مرزبان دراین خصوص  ابراز داشت: طرح قبلي جامع شهر اراك در سال 1381 در شورايعالي شهرسازي و معماري ايران تصویب شده  است.

مدیرکل راه وشهر سازی استان مرکزی ادامه داد: در اوايل سال91 با تصويب هيأت محترم دولت دو شهر سنجان و كرهرود به شهر اراك الحاق شده و كلان شهر اراك شكل گرفته است. بر همین اساس و به دليل منقضي شدن زمان طرح جامع قبلي ، قرارداد طرح جامع كلانشهر اراك در خرداد ماه سال 91 با مهندسين مشاور منعقد گرديد.

 وی افزود: این طرح مجموعاً در جلسات  مختلف  ازجمله چندین  جلسه در سطح مدیران استاني ،جلسات شوراي شهر و كميسيون مربوط،جلسات كارگروه امورزيربنايي و شهرسازي،جلسات بررسي طرح در شوراي برنامه ريزي و بسیاری  جلسات دیگردر سطوح مختلف كارشناسي و همچنین جلسات كميته فني شورايعالي شهرسازي و معماري مورد بررسی وکارشناسی قرارگرفته است.

مدیرکل راه وشهر سازی استان مرکزی ادامه داد: طرح جامع شهر اراک با پاره ای از اصلاحات از جمله ، حذف خیابان موسوم به 55 متری و بازنگری در سند شبکه معابر که مورد تأیید مراجع استانی قرارگرفت ، با تلاش های صورت پذیرفته توسط  همکاران  این اداره کل به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران رسید و به استان ابلاغ گردید.

مرزبان ادامه داد: این طرح تا افق  سال 1410  برنامه ریزی شده وبرای جمعیتی درحدود 653 هزار نفر در کلانشهر اراک پیش بینی شده است.

وی درخصوص وسعت شهر دراین طرح بیان داشت: در زمان تهيه طرح  وسعت شهر  6289  هكتار بوده ودرحال حاضر وسعت محدوده  پيش بيني شده در افق طرح  7202 هكتار می باشد.

 

مدیرکل راه وشهر سازی استان مرکزی همچنین درخصوص طرح تجدید نظر طرح جامع شهر محلات گفت: این طرح در سال 1395 تهیه وپس از جلسات گوناگون کارشناسی، بررسی و هماهنگی طرح در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی، جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان وهمچنین جلسه كميته فني شورايعالي شهرسازي به تصويب رسید و به استانداري مرکزی ابلاغ گردید.

مرزبان در مورد جزئیات این طرح ادامه داد: طرح جامع قبلي شهر محلات در سال 1385 توسط شورايعالي شهرسازي و معماري ايران تصویب شده بود اما پس ازاتمام افق زمانی طرح جامع قبلي ، در سال 1395 قرارداد طرح دردستور کار این اداره کل قرار گرفت .

وی ادامه داد:طرح مزبور در جلسات مختلف ازجمله جلسه گروه كارشناسي كارگروه امورزيربنايي و شهرسازي، كميسيون عمران شورای شهر ،كارگروه امورزيربنايي و شهرسازي استان مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت این طرح درسال 1399 به تصویب رسید.

مدیرکل راه وشهر سازی استان مرکزی با اشاره به افق این طرح بیان داشت: این طرح تا سال  1407 با رشد 1.8درصدی برا ی جمعیت 53 هزار 700 نفر  پیش بینی شده  همچنین وسعت محدوده شهر در زمان تهيه طرح  :  794.81 هكتار بوده است که هم کنون درطرح جدید  محدوده شهر788.19 هکتارمی باشد.

 مرزبان در پایان افزود: وسعت حریم شهر نیزدر زمان تهيه طرح : 4001.59هکتار بوده است که  ،وسعت حريم در طرح جديد به  حدود 3937.16 هكتار افزایش یافته است

تصاویر
  •  تشریح مراحل تصویب طرح های جامع اراک و محلات
ثبت امتیاز
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: