چهارشنبه، 7 خرداد 1399
En | 
بازدید عضوهیات مدیره شرکت عمران وبهسازی شهری ایران
بازدید مهندس عشایری  عضوهیات مدیره شرکت عمران وبهسازی شهری ایران، مهندس شارقی مدیرکل راه وشهر سازی استان مرکزی وسایر مسئولین ازبافت تاریخی ،بافت فرسوده وپروژه ...
چهارشنبه 18 مرداد 1396
برگزاری جلسه هم اندیشی مدیرکل ومدیران راه وشهر سازی استان با اصحاب رسانه
برگزاری جلسه هم اندیشی مدیرکل ومدیران راه وشهر سازی استان با اصحاب رسانه وتقدیر از زحمات ایشان به مناسبت روزخبرنگار
دوشنبه 16 مرداد 1396
بازدید معاون مدیرکل ستاد بازآفرینی شهری
بازدید معاون مدیرکل ستاد بازآفرینی شهری از بافت فرسوده شهری اراک وپروژه های درحال ساخت
یکشنبه 15 مرداد 1396
بازدید استاندارمرکزی،نمایندگان مجلس ،مدیرکل راه وشهر سازی وسایرمسئولین ارشد استان از پروژه های سطح استان
دربازدید یک روزه مسئولان ارشد استان(استاندارمحترم ،نمایندگان محترم مردم شریف اراک،خنداب وکمیجان،معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری،مدیرکل راه وشهر سازی ...
دوشنبه 09 مرداد 1396
بازدید از روند ساخت پروژه محور خنداب- پل دوآب
بازدید مدیر کل راه وشهر سازی ،مدیر ساخت وتوسعه راهها ومدیر حراست از روند ساخت پروژه محور خنداب- پل دوآب
شنبه 24 تیر 1396
بازدید از روند ساخت پروژه محور شازند-ازنا
بازدید مدیر کل راه وشهر سازی ،مدیر ساخت وتوسعه راهها ومدیر حراست از روند ساخت پروژه محور شازند-ازنا
شنبه 24 تیر 1396
بازدید از روند ساخت احداث پروژه زیر گذر سنجان
بازدید مدیر کل راه وشهر سازی استان وسایر مدیران از  روند ساخت پروژه احداث زیر گذر سنجان 
ﺳﻪشنبه 20 تیر 1396
جلسه بررسی مشکلات راههای روستایی استان
جلسه بررسی مشکلات راههای روستایی شهرستانهای تفرش،آشتیان وفراهان با حضور معاون محترم هماهنگی وامور عمرانی استانداری مرکزی ،مدیر کل راه وشهر سازی استان وسایرمسئو...
چهارشنبه 31 خرداد 1396