06 مهر 1400
En | 

 مهمترین مالیات‌های بخش مسكن كدامند؟ (5/4/1392)

در حال حاضر مهمترین مواد مالیاتی مرتبط با حوزه مسكن عبارتند از ماده ۵۳ (مالیات بر اجاره)- ماده ۵۴ مكرر (مالیات بر خانه های خالی)- ماده ۵۹ (مالیات نقل و انتقال) و ماده ۷۷ (مالیات فعالیت ساخت و فروش).

2.      چه اشخاصی می‌‌توانند در چهارچوب قانون پیش‌فروش ساختمان اقدام به پیش‌فروش ساختمان نمایند؟ (3/7/90)

۱- مالك رسمی زمین

۲- سرمایه‌گذارانی که در ازاء سرمایه‌گذاری از طریق احداث بناء بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بنای احداثی ، ضمن عقد و به‌موجب سند رسمی به آنان اختصاص می‌یابد.

۳- مستأجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به‌موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستأجره را دارند.

3.      مرجع تنظیم قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن كدام است؟ (6/5/96)

دفاتر اسناد رسمی

4.      پیش‌فروشنده در چه مراحلی از احداث ساختمان می‌تواند اقدام به انتشار آگهی و پیش‌فروش نماید؟ (1/2/97)

بعد از پایان عملیات پی ساختمان

5.      قرارداد امانی چیست؟ (8/12/95)

قراردادی است كه همزمان با افتتاح حساب امانی میان پیش‌فروشنده و بانك منعقد می‌شود. حدود وظایف و اختیارات پیش‌فروشنده و بانك و نحوه تعامل آنها با یكدیگر مطابق مفاد قرارداد امانی خواهد بود.

6.      روند بررسی و تصویب طرح جامع و طرح تفصیلی به چه شکلی می باشد؟ (7/7/97)

در واقع طرح جامع، برنامه ای است که به صورت راهنما عمل می کند و خط مشی کلی سیاست های توسعه شهری را تعیین می کند. در نقشه های طرح جامع – که معمولا در مقیاس ۱:۱۰۰۰۰ و ۱:۵۰۰۰ تهیه می شود – محل استقرار و توزیع کاربری های شهری عمده (مثل کاربری های آموزشی، بهداشتی و فضای سبز)، تراکم های جمعیتی، حدود حریم ها و محدوده های شهری (موجود و پیشنهادی) و مسیر توسعه آینده شهر، توسط علایم و رنگ ها نشان داده می شوند.

گزارش طرح جامع نیز حاوی اطلاعاتی درباره اوضاع جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی شهر، ضوابط و مقررات کاربری اراضی، شبکه معابر و تاسیسات زیرساختی است. "طرح جامع به سفارش وزارت راه و شهرسازی و توسط مهندسان مشاور تهیه می شود و پس از تصویب در کارگروه تخصصی امور زیر بنایی شهرسازی  و شورای برنامه ریزی استان به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می رسد" .

اما طرح تفصیلی – چنان که از عنوان آن پیداست – جزئیاتی را شامل می شود که طرح جامع به آن ها به صورت کلی پرداخته است.

مطالعات تهیه طرح تفصیلی، متعاقب طرح جامع صورت می پذیرد و در حقیقت، تنظیم برنامه های مفصل و اقدامات جزئی و دقیق در مناطق و محلات شهری و همچنین طراحی آن ها را به عهده دارد.

علاوه بر این، تکلیف تمامی قطعات زمین را به لحاظ کاربری، تراکم ساختمانی و گذربندی مشخص می کند و به عنوان یک سند در دستور کار شهرداری قرار می گیرد.

"بررسی و تصویب طرح های تفصیلی به عهده کمیسیون ماده ۵ هر استان است و در صورت مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع، مرجع نهایی تصویب، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود".

 

7. چگونه از وضعیت قرارگیری در محدوده بافت فرسوده مطلع شویم؟ (96/7/14)

با مراجعه به اداره کل راه وشهرسازی - اداره عمران وبهسازی شهری  میتوان از وضعیت قرارگیری در محدوده بافت مطلع شد.

8. مرجع تصويب طرح هاي جامع شهري چه کسی است؟  (1/3/98)

بر اساس بند (3) ذيل ماده (2) قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري » شورايعالي مرجع « تصويب نهايي» طرح هاي جامع ميباشد. در متن اين ماده قانوني اشاره اي به امكان و اختيار تفويض وظيفه توسط شورا به غير نشده است  

  9-  براي بهسازي و آسفالت جاده روستايي چه بايد كرد؟ (92/03/13)

جاده روستايي كه در آخرين سرشماري نفوس و مسكن(1390) زير 20 خانوار جمعيت داشته باشند در اولويت اجرايي اين اداره كل نمي باشد.

جاده روستايي كه بالاي 20 خانوار جمعيت دارند بر اساس اولويت در تخصيص اعتبار لازم در دست اقدام مي باشد./

10- براي تغيير كاربري ملك خود چه بايد بكنيم؟ (3/3/98)

درخواست تغيير كاربري مي بايست از طريق شهرداري شهر مربوطه به كميسيون ماده 5 استان ارسال گردد. ضمناً به قانون منع فروش و واگذاري اراضي براي امر مسكن، تغير كاربري اين گونه اراضي و طرح آن در كميسيون ماده 5 ممنوع مي باشد./

11- تعيين تكليف اراضي كه در تصرف افراد مي باشد ولي سند آن به نام دولت صادر شده به چه صورت مي باشد؟ (6/2/96)

بر حسب ضوابط و مقررات گذشته و همچنين مصوبات هئيت محترم وزيران اراضي تعريف در صورت داشتن شرايط خاص(استحكام بنا، تصرف به قبل از سال 1380، تناسب عرصه و اعيان، كاربري مسكوني‌) و همچنين عدم استفاده متصرف از اراضي و امكانات دولتي با نرخ كارشناسي روز به متصرفين واگذار مي گرديد كه برابر نظريه شماره 18913/ه به مورخه 29/03/92 بدليل مغايرت قانوني ملغي اثر شده و امكان بهره برداري وجود ندارد و حسب ضوابط كنوني پس از رفع تصرف از راضي مي بايست به مزايده عمومي گذاشته شود./

12- ملک اینجانب در طرح راهسازی قرار گرفته است ، جهت احقاق حقوق قانونی ام در وحله اول به کدام اداره مراجعه نمایم؟ (101/2/98)

در ابتدا به اداره راه و شهرسازی شهرستان مربوطه مراجعه نمایید .

13- منظور از پلان ارزیابی چیست؟ (19/4/93)

پلان ارزیابی شامل ٤ بخش میباشد:

GPS :
 موقعیت دقیق ملک شما را بر اساس موقعیت ماهواره ای نشان می دهد.

کیلومتراژ : نقطه اول و آخر ملک شما را بر اساس نقشه راهسازی نشان می دهد.

مساحت : مساحت دقیق از ملک شما که مورد نیاز راهسازی می باشد را تعیین می نماید.

اعیانی : در صورت وجود هر گونه اعیانی مثل درخت ، کشت ، چاه ، ساختمان و.... چگونگی و تعداد آن را مشخص می نماید.

14-  پس از تحویل گرفتن پلان ارزیابی به کدام واحد مراجعه کنم؟ (10/5/93)

پس از دریافت پلان با تمام مشخصات فوق به همراه نامه ای از اداره راه شهرستان ، به واحد ارزیابی اداره کل راه و شهرسازی مراجعه کرده و این واحد با توجه به نوع مالکیت شما فرم تهیه مدارک جهت تشکیل پرونده را ارائه خواهد داد.

15- فرم تکمیل مدارک شامل چه مدارکی می باشد؟ (25/4/96)

بسته به نوع مالکیت و مشخصه های دیگر بسیار متفاوت میباشد ولیکن در کلیت شامل ١٣ مورد زیر می باشد.

نامه درخواست ارزشیابی زمین

دو برگ: گواهی تخریب نمایانی

شناسنامه مالک و دو برگ رونوشت

دو برگ: گواهی شورا

نقشه ١:٢٠٠٠ سازمان نقشه برداری جغرافیایی

سند زمین و چهار سری رونوشت برابر اصل

نقشه تفکیکی سازمان ثبت اسناد و املاک و دو برگ رونوشت برابر اصل

گواهینامه کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی در برابری سند زمین با زمین

شناسنامه بازماندگان و دو برگه رونوشت

گواهی حصر وراثت شورای حل اختلاف و دو برگ رونوشت برابر اصل

وکالت نامه و سه برگ رونوشت برابر اصل

شناسنامه وکیل و موکل و دو برگ رونوشت برابر اصل برگ اول و برگ وفات

شماره حساب: بانک: شعبه: کد شعبه:

16- قیمت گذاری توسط چه فردی و چگونه صورت می پذیرد؟ (30/6/96)

توسط یک کارشناس از کانون کارشناسان رسمی دادگستری صورت می گیرد که توسط ابلاغیه ای از اداره راه به همراه کارشناس ارزیابی و شخص مالک در محل ملک حاضر می شوند و پس از مدتی کارشناس طی نامه ای قیمت ها را به کارشناس ارزیابی اعلام می دارد.

17- آیا مالک میتواند از طرف خودش کارشناس در امور اراضی دعوت کند؟ (10/6/96)

بله ، از همان ابتدا شما می توانید طی نامه ای کارشناس مورد نظر خودتان را با ذکر نام و شماره تماس و آدرس به این اداره معرفی نمایید تا هر دو کارشناس با انتخاب کارشناس سوم ( مرضی الطرفین ) نسبت به قیمت گذاری عرصه و اعیان شما اقدام نمایند که به این عمل هیئت کارشناسی سه نفره می گویند.

18- اگر مالک ، کارشناس از طرف خود دعوت نکرده باشد و نظر کارشناس شما را هم قبول نداشته باشد باید چگونه عمل کند؟ (1/5/96)

مالک بعد از ارسال نامه قیمت گذاری کارشناس، باز هم میتواند کارشناس مورد نظرش را معرفی کند و کارشناسی هیئت سه نفره صورت پذیرد.

19- پرداخت هزینه های کارشناسی بعهده چه کسی می باشد؟ (12/2/96)

اگر کارشناس از طرف اداره دعوت شده باشد هزینه کارشناسی بر عهده اداره می باشد، ولیکن اگر توسط مالک دعوت شده باشد بعهده مالک می باشد و نیمی از هزینه کارشناس سوم ( مرضی الطرفین ) بر عهده اداره و نیم دیگر بعده مالک می باشد.

20- اگر زمین اوقافی باشد ولیکن کشت زمین متعلق به ما باشد آیا پول زمین و کشت هر دو پرداخت خواهد شد؟ (8/9/96)

خیر ، اگر زمین اوقافی باشد تنها پول کشت به شما پرداخت خواهد شد.

21- اگر زمین در حریم قانونی راه قرار گرفته باشد و ما در آن کشت انجام داده باشیم حقی از بابت زمین به ما تعلق خواهد گرفت؟ (1/3/97)  

خیر ، از بابت پول زمین هزینه ای به شما قابل پرداخت نمی باشد ، چرا که زمین متعلق به اداره راه و شهرسازي می باشد.