18 آذر 1398
En | 

اخبار


حضور مدیر کل راه وشهر سازی استان مرکزی در سامانه  سامد
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی با حضور در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت، بطور زنده پاسخگوی مشکلات تعدادی از مردم استان شد .  
شنبه 09 آذر 1398
پنجمین جلسه کار گروه زیربنایی ، توسعه روستایی ، عشایری ، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان مرکزی برگزار شد
حریم و پهنه بندی شهر خنداب مورد تایید قرار گرفت  
ﺳﻪشنبه 21 آبان 1398
تا پایان سال 558 واحد مسکونی طرح اقدام ملی در استان مرکزی به بهره برداری می رسد .
بازآفرینی شهری پایدار  ، اولویت اول اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی
چهارشنبه 24 مهر 1398
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی عضو صاحب نظرکمیته تخصصی مدیریت عملکرد وزارت راه و شهرسازی شد.
مهندس احمد مرزبان طی حکمی با امضای مقام عالی وزارت راه و شهرسازی به عنوان عضو صاحب نظر کمیته تخصصی مدیریت عملکرد وزارت راه و شهرسازی منصوب شد .
ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398
اخذ 405 سند مالکیت از اراضی کوی امام علی (ع) اراک توسط اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی
سرپرست معاونت املاک وحقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی:
سرپرست معاونت املاک وحقوقی اداره کل  راه و شهرسازی استان مرکزی از اخذ 405 سند مالکیت از اراضی کوی امام علی (ع) اراک توسط اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی خبر داد.
شنبه 13 مهر 1398
رفع تصرف 93000 مترمربع اراضی ملی استان مرکزی در 6 ماهه اول سال 98
 مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی از رفع تصرف اراضی ملی به میزان  92966 مترمربع و به ارزش ریالی  659 میلیارد ریال در 6 ماه اول  سال 98 خبر داد.
ﺳﻪشنبه 09 مهر 1398
واگذاری دو قطعه  زمین‌ با کاربری هتل وگردشگری به بخش غیر دولتی
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی :
مدیرکل  راه و شهرسازی استان مرکزی از واگذاری 2 قطعه زمین باکاربری هتل وگردشگری به مساحت 35  هزار مترمربع به بخش غیر دولتی خبر داد.
ﺳﻪشنبه 09 مهر 1398
ارائه 560 خدمت در راستای عمران و توسعه کشور در مجموعه وزارت راه و شهرسازی
رستمی مدیرکل دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی در جلسه هماهنگی امور راه و شهرسازی استان مرکزی از ارائه 560 خدمت در راستای عمران و توسعه کشور در مجموعه وزارت راه و شهرسا...
چهارشنبه 03 مهر 1398