28 مهر 1400
En | 

شکایت به مواردی اطلاق می شود که درخواست پس از پیگیری از روال قانونی خود بنا به دلایلی دچار مشکل شده است. اگر شكايتی از يكي مديريت ها و يا ادارات تابعه اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي  داريد می توانید در این بخش شکایت خود را ثبت نمایید.

مرجع رسيدگي به شكايات اداره بازرسي و رسيدگي به شكايات اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي واقع در ساختمان شماره يك اداره كل راه و شهرسازي با شماره تلفن 33134073 ميباشد.