28 مهر 1400
En | 

برای مشاهده لیست خدمات  اینجا  کلیک کنید

 

برای شرکت در نظرسنجی کلیه خدمات اداره کل اینجا کلیک کنید 

 

 عنوانحجم تاریخ ایجادتوضیحات
تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک حرفه ای مرتبط با مهندسی ساختمان (وفق تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) 15061681000278.67 KBدانلود1396/09/26مدیریت مسکن و ساختمان-خیابان هپکو ساختمان شماره دو اداره کل تلفن: 33130060
صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی "تبصره ماده 11"-13041682108418.92 KBدانلود1396/09/26مدیریت مسکن و ساختمان تلفن : 33130060
صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی (شخص حقوقی) 13041682105415.02 KBدانلود1396/09/26اداره نظام مهندسی-خیابان هپکو ساختمان شماره دو اداره کل تلفن: 33130060
صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی 13041682100386.75 KBدانلود1396/09/26مدیریت مسکن و ساختمان تلفن 3123602
صدور پروانه اشتغال به کار شرکتهای کنترل بازرسی (شخص حقوقی) 13041682110410.01 KBدانلود1396/09/26اداره نظام مهندسی تلفن: 3123602
صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی (صدور، تمدید، ارتقاء و انتقال)13041682104 383.61 KBدانلود1396/09/26مدیریت مسکن و ساختمان تلفن: 3123602
صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی (صدور، تمدید، ارتقاء و انتقال) 13041682103384.30 KBدانلود1396/09/26مدیریت مسکن و ساختمان تلفن: 33123602
نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی و کاردانی ساختمان استانها 15061679000258.94 KBدانلود1396/09/26مدیریت مسکن و ساختمان تلفن: 33134562
تامین عکس و نقشه پایه 15021691000269.92 KBدانلود1396/09/26مدیریت شهرسازی معماری- خیابان هپکو ساختمان شماره دو اداره کل تلفن: 33134562
تدوین و ابلاغ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری 15051680000272.75 KBدانلود1396/09/26مدیریت شهرسازی و معماری تلفن: 331236002
تهیه و به روز رسانی پایگاه اطلاعات مکانی طرح های توسعه و عمران 15021692000275.80 KBدانلود1396/09/26مدیریت شهرسازی معماری تلفن: 33134562
تهیه طرح های تفصیلی شهری 15021690101313.86 KBدانلود1396/12/19مدیریت شهرسازی معماری تلفن: 33123602
تهیه طرح های توسعه و عمران جامع شهری 15021690100299.02 KBدانلود1396/12/19مدیریت شهرسازی معماری تلفن 3123602
تهیه طرح های طراحی شهری 15021690102302.98 KBدانلود1396/12/19مدیریت شهرسازی معماری تلفن: 33123602
تهیه طرح های مجموعه شهری 15021690103291.94 KBدانلود1396/12/19مدیریت شهرسازی معماری تلفن 3123602
تهیه طرح های توسعه و عمران جامع ناحیه 15021689101302.02 KBدانلود1396/12/19مدیریت شهرسازی معماری تلفن: 33123602
اقدامات فرهنگی و ترویجی و اطلاع‌رسانی در راستای اهداف بازآفرینی 15061761000354.85 KBدانلود1396/12/23عمران و بهسازی شهری-خیابان هپکو ساختمان شماره دو اداره کل تلفن :3123602
شناسایی و اولویت بندی محلات ناکارآمد در شهرهای هدف به تفکیک گونه های مختلف 15021758000275.26 KBدانلود1396/12/23اداره بافتهای فرسوده شهری-خیابان هپکو ساختمان شماره دو اداره کل تلفن: 33123602
برگزاری دوره های آموزشی برای ساکنان بافتهای ناکارآمد 18051760000361.12 KBدانلود1396/12/23اداره بافتهای فرسوده شهری تلفن: 31236020
ارتقای زیرساخت‌ها و تجهیز فضاهای شهری در محدوده ها و محله های هدف 15011768000355.89 KBدانلود1396/12/23اداره بافتهای فرسوده تلفن :3123602
توانمندسازی ساکنین بافتهای ناکارآمد شهری 19091767000352.60 KBدانلود1396/12/23اداره بافتهای فرسوده شهری تلفن: 33134562
تشخیص صلاحیت و حمایت از فعالیت نهادهای توسعه‌گر در پروژه های بازآفرینی شهری 15061766000271.35 KBدانلود1396/12/23اداره بافتهای فرسوده شهری تلفن 3134562
مدیریت و راهبری راه‌اندازی نهادها و مراکز توسعه محله 15061764000271.94 KBدانلود1396/12/23اداره بافتهای فرسوده شهری تلفن: 33134562
صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای توسعه برنامه‌های بازآفرینی شهری 15061763000464.64 KBدانلود1396/12/23اداره بافتهای فرسوده شهری تلفن: 33123602
مرمت و بهره‌برداری مجدد از ساختمان‌ها و مجموعه های ارزشمند شهری 15021770000335.37 KBدانلود1396/12/23اداره بافتهای فرسوده شهری تلفن 3123602
مدیریت و نظارت بر کیفیت ساخت و ساز 15021769101331.96 KBدانلود1396/12/23اداره بافتهای فرسوده شهری تلفن: 33134562
صدور پروانه اشتغال بکار سازندگان انبوه مسکن (حقوقی) 13041682106405.50 KBدانلود1397/03/10مسکن و ساختمان-خیابان هپکو ساختمان شماره دو اداره کل تلفن 3134562
صدور پروانه اشتغال بکار سازندگان انبوه مسکن (حقیقی) 13041682101384.36 KBدانلود1397/03/10مسکن و ساختمان تلفن 3123602
صدور پروانه اشتغال بکار سازندگان مسکن (حقیقی) 13041682102383.76 KBدانلود1397/03/10مسکن و ساختمان تلفن: 33123602
صدور پروانه اشتغال بکار سازندگان مسکن (حقوقی) 13041682107410.40 KBدانلود1397/03/10مسکن و ساختمان تلفن 3134562
صدور پروانه اشتغال بکار شخص حقوقی "طراح و ناظر" 13041682109411.58 KBدانلود1397/03/10مسکن و ساختمان تلفن 3134562