10 فروردین 1399
En | 

برای مشاهده لیست خدمات  اینجا  کلیک کنید

 

Loading
  • خیلی راضی راضی نسبتا راضی ناراضی
    نظارت و ارزیابی ساخت و سازهای کشور
 عنوانحجم تاریخ ایجادتوضیحات
تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک حرفه ای مرتبط با مهندسی ساختمان (وفق تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) 15061681000278.67 KBدانلود1396/09/26مدیریت مسکن و ساختمان-خیابان هپکو ساختمان شماره دو اداره کل تلفن: 33130060
صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی "تبصره ماده 11"-13041682108418.92 KBدانلود1396/09/26مدیریت مسکن و ساختمان تلفن : 33130060
صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی (شخص حقوقی) 13041682105415.02 KBدانلود1396/09/26اداره نظام مهندسی-خیابان هپکو ساختمان شماره دو اداره کل تلفن: 33130060
صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی 13041682100386.75 KBدانلود1396/09/26مدیریت مسکن و ساختمان تلفن 3123602
صدور پروانه اشتغال به کار شرکتهای کنترل بازرسی (شخص حقوقی) 13041682110410.01 KBدانلود1396/09/26اداره نظام مهندسی تلفن: 3123602
صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی (صدور، تمدید، ارتقاء و انتقال)13041682104 383.61 KBدانلود1396/09/26مدیریت مسکن و ساختمان تلفن: 3123602
صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی (صدور، تمدید، ارتقاء و انتقال) 13041682103384.30 KBدانلود1396/09/26مدیریت مسکن و ساختمان تلفن: 33123602
نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی و کاردانی ساختمان استانها 15061679000258.94 KBدانلود1396/09/26مدیریت مسکن و ساختمان تلفن: 33134562
تامین عکس و نقشه پایه 15021691000269.92 KBدانلود1396/09/26مدیریت شهرسازی معماری- خیابان هپکو ساختمان شماره دو اداره کل تلفن: 33134562
تدوین و ابلاغ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری 15051680000272.75 KBدانلود1396/09/26مدیریت شهرسازی و معماری تلفن: 331236002
تهیه و به روز رسانی پایگاه اطلاعات مکانی طرح های توسعه و عمران 15021692000275.80 KBدانلود1396/09/26مدیریت شهرسازی معماری تلفن: 33134562
تهیه طرح های تفصیلی شهری 15021690101313.86 KBدانلود1396/12/19مدیریت شهرسازی معماری تلفن: 33123602
تهیه طرح های توسعه و عمران جامع شهری 15021690100299.02 KBدانلود1396/12/19مدیریت شهرسازی معماری تلفن 3123602
تهیه طرح های طراحی شهری 15021690102302.98 KBدانلود1396/12/19مدیریت شهرسازی معماری تلفن: 33123602
تهیه طرح های مجموعه شهری 15021690103291.94 KBدانلود1396/12/19مدیریت شهرسازی معماری تلفن 3123602
تهیه طرح های توسعه و عمران جامع ناحیه 15021689101302.02 KBدانلود1396/12/19مدیریت شهرسازی معماری تلفن: 33123602
اقدامات فرهنگی و ترویجی و اطلاع‌رسانی در راستای اهداف بازآفرینی 15061761000354.85 KBدانلود1396/12/23عمران و بهسازی شهری-خیابان هپکو ساختمان شماره دو اداره کل تلفن :3123602
شناسایی و اولویت بندی محلات ناکارآمد در شهرهای هدف به تفکیک گونه های مختلف 15021758000275.26 KBدانلود1396/12/23اداره بافتهای فرسوده شهری-خیابان هپکو ساختمان شماره دو اداره کل تلفن: 33123602
برگزاری دوره های آموزشی برای ساکنان بافتهای ناکارآمد 18051760000361.12 KBدانلود1396/12/23اداره بافتهای فرسوده شهری تلفن: 31236020
ارتقای زیرساخت‌ها و تجهیز فضاهای شهری در محدوده ها و محله های هدف 15011768000355.89 KBدانلود1396/12/23اداره بافتهای فرسوده تلفن :3123602
توانمندسازی ساکنین بافتهای ناکارآمد شهری 19091767000352.60 KBدانلود1396/12/23اداره بافتهای فرسوده شهری تلفن: 33134562
تشخیص صلاحیت و حمایت از فعالیت نهادهای توسعه‌گر در پروژه های بازآفرینی شهری 15061766000271.35 KBدانلود1396/12/23اداره بافتهای فرسوده شهری تلفن 3134562
مدیریت و راهبری راه‌اندازی نهادها و مراکز توسعه محله 15061764000271.94 KBدانلود1396/12/23اداره بافتهای فرسوده شهری تلفن: 33134562
صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای توسعه برنامه‌های بازآفرینی شهری 15061763000464.64 KBدانلود1396/12/23اداره بافتهای فرسوده شهری تلفن: 33123602
مرمت و بهره‌برداری مجدد از ساختمان‌ها و مجموعه های ارزشمند شهری 15021770000335.37 KBدانلود1396/12/23اداره بافتهای فرسوده شهری تلفن 3123602
مدیریت و نظارت بر کیفیت ساخت و ساز 15021769101331.96 KBدانلود1396/12/23اداره بافتهای فرسوده شهری تلفن: 33134562
صدور پروانه اشتغال بکار سازندگان انبوه مسکن (حقوقی) 13041682106405.50 KBدانلود1397/03/10مسکن و ساختمان-خیابان هپکو ساختمان شماره دو اداره کل تلفن 3134562
صدور پروانه اشتغال بکار سازندگان انبوه مسکن (حقیقی) 13041682101384.36 KBدانلود1397/03/10مسکن و ساختمان تلفن 3123602
صدور پروانه اشتغال بکار سازندگان مسکن (حقیقی) 13041682102383.76 KBدانلود1397/03/10مسکن و ساختمان تلفن: 33123602
صدور پروانه اشتغال بکار سازندگان مسکن (حقوقی) 13041682107410.40 KBدانلود1397/03/10مسکن و ساختمان تلفن 3134562
صدور پروانه اشتغال بکار شخص حقوقی "طراح و ناظر" 13041682109411.58 KBدانلود1397/03/10مسکن و ساختمان تلفن 3134562