10 فروردين 1399
En | 
طرح جامع شهر تفرش در کارگروه امورزیربنایی و شهرسازی استان مورد تصویب قرار گرفت

طرح جامع شهر تفرش در کارگروه امورزیربنایی و شهرسازی استان مورد تصویب قرار گرفت

تاریخ انتشار: 1398/11/28|   بازدید: 31 |  print

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی از تصویب طرح جامع شهر تفرش برای افق طرح سال 1410 مورد تایید کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان خبر داد.

 

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی احمد مرزبان با اعلام این خبر گفت : طرح تجديد نظر طرح جامع شهر تفرش درارديبهشت ماه سال 1396 در دستور كار این اداره کل قرارگرفت و طي جلسات متعدد گروه كارشناسي کارگروه امور زيربنايي و شهرسازي با حضور نمايندگاني از ساير اداره ها و سازمانهاي استاني اعم از جهاد كشاورزي ، ميراث فرهنگي و گردشگري ، محيط زيست و ... در خصوص كاربري اراضي شهري ، سلسله مراتب معابر شهري، سرانه هاي جمعيتي ، زيرساختهاي شهري و نحوه برخورد با الحاق و يا عدم الحاق دانشگاه تفرش و روستاهاي مجاور شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

مدیرکل راه و شهرسازی افزود : طي بازديد گروه منتخب كارگروه امورزيربنايي از اراضي 29 هكتاري واقع در شمال شهر تفرش و ساير اراضي دولتي و خصوصي ، در نهايت پس از بررسي مطالعات وضع موجود و مطالعات جمعيتي ، در جلسه مورخ 97/9/11 كارگروه امورزيربنايي و شهرسازي استان با نرخ رشد جمعيت 75/0 درصد و جمعيت حدود 18400 نفر براي افق طرح ( سال 1410) مورد تاييد قرار گرفت .

این مقام مسئول اظهار داشت : الگوهاي پيشنهادي مشاور با تأكيد بر رويكرد گردشگري جهت رونق صنعت گردشگري و در راستاي سياست هاي شورايعالي شهرسازي و معماري ايران طي بحث و بررسي در جلسات و بازديدهاي متعدد نهايتاً در جلسه مورخ 98/11/27 کارگروه امور زيربنايي، توسعه روستايي و عشايري و شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست مورد تأييد قرارگرفت و جهت بررسي در شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان در آستانه ارسال به سازمان مديريت و برنامه ريزي مي باشد.

  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد