دوشنبه، 11 مرداد 1400
En | 
Loading
 • خیلی راضی راضی نسبتا راضی ناراضی
  تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک حرفه ای مرتبط با مهندسی ساختمان
  صدور پروانه اشتغال به کار (مهندسی و کاردانی) اشخاص حقوقی
  صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی
  صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی
  صدور پروانه اشتغال به کار شرکتهای کنترل بازرسی
  صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی
  صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی
  نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی و کاردانی ساختمان استانها
  تامین عکس و نقشه پایه
  تدوین و ابلاغ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری
  تهیه و به روز رسانی پایگاه اطلاعات مکانی طرح های توسعه و عمران
  تهیه طرح های تفصیلی شهری
  تهیه طرح های توسعه و عمران جامع شهری
  تهیه طرح های طراحی شهری
  تهیه طرح های مجموعه شهری
  تهیه طرح های توسعه و عمران جامع ناحیه
  اقدامات فرهنگی و ترویجی و اطلاع‌رسانی در راستای اهداف بازآفرینی
  شناسایی و اولویت بندی محلات ناکارآمد در شهرهای هدف به تفکیک گونه های مختلف
  برگزاری دوره های آموزشی برای ساکنان، مالکان، حرفه مندان و مدیران شهری در محدوده بافتهای ناکارآمد شهری
  مدیریت و راهبری توسعه خدمات (روبنایی – زیربنایی) ارتقای زیرساخت‌ها و تجهیز فضاهای شهری در محدوده ها و محله های هدف
  توانمندسازی ساکنین بافتهای ناکارآمد شهری
  تشخیص صلاحیت و حمایت از فعالیت نهادهای توسعه‌گر در پروژه های بازآفرینی شهری
  مدیریت و راهبری راه‌اندازی نهادها و مراکز توسعه محله
  صدورگواهینامه صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای توسعه برنامه‌های بازآفرینی شهری
  مدیریت و راهبری مرمت و بهره‌برداری مجدد از ساختمان‌ها و مجموعه های ارزشمند شهری در محدوده ها و محله های هدف
  مدیریت و نظارت بر کیفیت ساخت و ساز