06 مهر 1400
En | 

در این بخش می توانید انتقادات، پیشنهادات و نظرات خود را در مورد کلیه خدمات راه و شهرسازی استان مرکزی ثبت نمایید و به اطلاع مدیران مربوطه برسانید. و در رای گیری خدمات این اداره کل شرکت فرمایید.

توصیه می شود تا قبل از ثبت انتقاد، پیشنهاد و نظر سنجی خدمات ابتدا لیست خدمات تمامی حوزه ها را بررسی نمایید.

 

تصمیم گیری و نظر سنجی خدمات