06 مهر 1400
En | 

    به اطلاع کلیه مهندسین سازمان نظام مهندسی استان میرساند:

    جهت تشکیل پرونده و تکمیل مدارک برای صدور، تمدید، انتقال، ارتقا و....پروانه اشتغال بکار به دفاتر پیشخوان مراجعه نمایند. لازم به ذکر است با تمهیدات اندیشیده شده نیاز به مراجعه حضوری به سازمان نظام مهندسی و اداره کل راه  شهرسازی نمیباشد.